Ρωμαϊκὴ ἱστορία

Ἦρθε κατάρρευση, καὶ τρόμος,
στὴν ὕστερη δημοκρατία:
ἡ μήτηρ Ρώμη νὰ ἐπεκτείνῃ
τὴν ἐπικράτειά της πέρα
σὲ τόπους μακρινοὺς καὶ χῶρες,
ἀλλὰ οἱ ψυχὲς τῶν πολιτῶν της
ἀδιαλείπτως νὰ στενεύουν,
νὰ μὴ χωρᾶνε πλέον μήτε
τὴν ἴδια τὴν ἐλευθερία.
Μὰ κι ἂν τὴν εἶχαν ὄντως κείνη
ποιόν νὰ εμπιστεύονταν ἀλήθεια;

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-