Σίβυλλα φοβερή

[Διακευὴ ἀπό: Corpus poeticum boreale, The poetry of the Old Northern tongue, from the earliest times to the thirteenth century, edited, classified and translated with introduction, excursus, and notes by Gudbrand Vigfusson and F. York Powell, Clarendon Press, Oxford, 1883, τομ. Ι: Eddic poetry, Volo-spa, σελ. 198.]

Ἡ σίβυλλα ἔχει

πόλλες ἱστορίες νὰ πῇ…

Διακρίνω στὸ μέλλον,

σπαθιὰ καὶ τσεκούρια –

ἀσπίδες σπασμένες·

θυελλώδεις καιρούς –

τῶν λύκων καιρούς.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-