Σαπφικόν

Μὲ τὴν Σαπφὼ μᾶς τὰ ἔχουν πρήξει
καὶ αὐτὴν τόσον πολὺ ξεσχίσει,
ὥστε ὁ Ὁράτιος ὁ ὑμνῳδός —
ὡς τῷ ὄντι ἐκεῖνος σαπφῳδός —
θὰ σηκωνόταν ἀπ’ τὸ μνῆμα
φωτιά νὰ βάλῃ εἰς κάθε ρῖμα.
Αὐτὲς οἱ ρῖμες ὅμως μένουν
καὶ Νέρωνα τὸν ἀναμένουν
δᾳδί λοιπὸν νὰ τὶς ἁρπάξῃ,
τὰ ξελιγώματα νὰ καύσῃ.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-