Σεισμός

Καὶ τώρα, γέλιο!

Ἄγριος γέλωτας δυνατός!

Ἀνοίξτε τὶς τηλεοράσεις σας

ξαπλώστε ἀναπαυτικά,

τὰ ἦχεια τέρμα-διαπασών!:

Νὰ βγῆτε μὲ τὸ γέλιο σας

ἀκόμα παραπάνω!

Γέλιο καὶ πάλι: γέλιο!..

Νὰ βάλῃ σὲ χορό

ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν!

Μονάχ’ αὐτό τοὺς πρέπει.

Νάνοι κοντόθωροι τοῦ τσίρκου

ἁρπάξαν τὴ φωτιὰ καὶ ξέχασαν

πὼς θέλει χέρι προμηθεϊκό,

γιὰ νὰ τὴ φέρῃς βόλτα –

χέρι κραταιό, μεταλλικό,

νὰ μήν τὸ πιάνῃ φλόγα!

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-