Σκληρότης

Εἶν’ οἱ Ἕλληνες σκληρότατοι.
Τί κι ἂν νικήσανε; τὸν νικημένο
νὰ τὸν ἐξουθενώσουν θέλουν ὅλοι.

Εἶν’ οἱ Ἕλληνες σκληρότατοι.
Τί κι ἂν ἔριδος δέν ὑπάρχῃ λόγος,
θὰ ψάξουν κεῖνοι τρόπον καὶ θὰ εὑροῦνε.

Εἶν’ οἱ Ἕλληνες σκληρότατοι.
Τί κι ἂν τὰ πάντα μαρτυροῦν στὸ μέλλον
πὼς ἔρχεται καταστροφὴ μεγάλη,
αὐτοί… ἐκεῖ -νὰ τὴν ὁλοκληρώσουν.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-