Σκληρότητα

Εἶναι σκληροί οἱ Ἕλληνες:

Τί κι ἂν νικήσανε, τὸν νικημένο

νὰ τὸν ἐξουθενώσουν θέλουν…

Εἶναι σκληροί οἱ Ἕλληνες:

Τί κι ἂν πιὰ δέν ὑπάρχῃ λόγος ἔριδας,

ἀμέσως νὰ τὸν φτειάξουν…

Εἶναι σκληροί οἱ Ἕλληνες:

Τί κι ἂν τὰ πάντα μαρτυροῦν

πὼς ἔρχεται καταστροφή,

αὐτοί,.. αὐτοί… ἐκεῖ! –

νὰ τὴν ὁλοκληρώσουν!

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-