Σκοτεινὲς θεότητες

Νὺξ []

Ἔριν τέκε καρτερόθυμον.

Ἔρις στυγερὴ τέκε []

Λήθην…

[Ἡσιόδου Θεογονία, στ. 224-7.]

μτφ:

Ἡ Νύχτα

γέννησε τὴ σκληρόκαρδη Ἔριδα.

Γέννησε ἡ στυγερή Ἔριδα

τὴ Λήθη…

Οἱ ἔριδες καλοῦνε τὴν καταστροφὴ σὲ τοῦτο τὸν Κόσμο – σβήνουνε τὰ φῶτα τοῦ Πολιτισμοῦ. Ἡ λήθη ἀπομένει βέβαιη μοῖρα γιὰ κάθετί ἄξιο καὶ περισπούδαστο· μπερδεύετ’ ὁ ἀνθρώπινος λογισμὸς κ’ ἔρχονται κι ἄλλες ἀσύνετες ἔριδες. Μιὰ κυκλικὴ θεογονία ἀντιπαλεύει τὴν ὀμορφιά, ὡσότου πάψουν οἱ θνητοὶ τὶς θυσίες στὸ σκοτάδι τῆς ψυχῆς τους.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-