Σκυλάκια ἀπ’ ἄχυρο...

[Μτφ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1891, XXXIX: The sacred books of China, The texts of Tâoism, translated by James Legge, Part I, The Tâo teh King, 5 I, σελ. 51-2.]

Ὁ Οὐρανὸς κ’ ἡ Γῆ δέ δροῦν θέλωντας νάναι φιλάνθρωποι· σ’ ὅλα τὰ πράμματα συμπεριφέρονται σὰ νάναι σκυλάκια φτειαγμένα ἀπ’ ἄχυρο…[1] Οἱ σοφοὶ δέ δροῦν θέλωντας νάναι φιλάνθρωποι· συμπεριφέρονται σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὰ νάναι σκυλάκια ἀπ’ ἄχυρο… 


[1] Οἱ Ἀρχαῖοι Κινέζοι φτειάχνανε σκυλάκαι ἀπ’ ἄχυρο προσευχόμενοι γιὰ νάρθουν βροχοπτώσεις. Ὕστερα τὰ πετοῦσαν δίχως νὰ δίνουν σημασία…

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Στοχασμοί Φιλοσοφία
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-