Σμινθεύς

Ὕφασμα ὡς δόλωμα ἐπ’ ἐδάφους — βασιλικὸν πορφυρόν –, σάλπιγγες πομπώδεις ἠχηραί, καὶ ἐξέρχονται φωλίων ἀρουραῖοι ἐν χλιδῆς ζάλῃ. Κτύπος κάμακος! Νέος κτύπος! Μῦς ἀφηνίσθησαν. Οὕτω πλέον ἀγρὸς καθαρὸς τρωκτικῶν. Πορφυρογεννήτου τιμαῖς ὑπεραίρονται οὗτοι εἰθισμένων ἀποκαλύπτοντες ἀνωφελὲς ἑαυτῶν ὑπάρξεων.

Στὶς κατηγορίες: Πεζά Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
12/07/2019· β΄ ἐπεξεργασία: 24/06/2020· γ': 26/02/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-