Σοφοκλῆς, «Μὴν κρύβῃς τίποτα!..»

[Κείμενο ἀπό: Sophocles, Fragments, edited and translated by Hugh Lloyd-Jones, Loeb Classical LibraryHarvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 2003, σελ. 138, ἀποσπ. 301.]

Πρὸς ταῦτα κρύπτε μηδέν· ὡς ὁ πάνθ’ ὁρῶν

Γι’ αὐτό, μὴν κρύβῃς τίποτα! Ὁ πανθορῶν

καὶ πάντ’ ἀκούων πάντ’ ἀναπτύσσει χρόνος.

καὶ παντακούων χρόνος ξεδιαλύνει κάθε πρᾶμμα… 

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-