Σταθερές

Ἀόρατος καὶ διαπεραστικός
σὰν τὸν ἀέρα
ποὺ πνέει ζωὴ στὸ κάθετί.

Εὐρὺς κ’ ἐπιδεκτικός
σὰν τὸ χῶρο
ὅπου ὅλα φανερώνονται.

Ἐπίμονος κ’ ὑπομονετικός
σὰν τὸ χρόνο
ποὺ βάζει σὲ κίνηση τὰ πάντα.

Ἄγρυπνος κ’ ἐξεταστικός
ὡς  ἡ συνείδηση
ποὺ δίδει νόημα στὸν Κόσμο.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-