Στασιαστικόν

Φωνάζουνε λοιπόν: Ἀντισταθῆτε!
Μὰ κάθε πρᾶγμα στὴ σειρά…
Πρῶτα, ἁπλᾶ, ἀνθρώπινα: σταθῆτε.
Καθότι βλέπω τὴν οὐρά
τοῦ «ποδηγέτου» σας νὰ συντηρῆτε.
Θὰ γίνετε γι’ αὐτὸν βορά
κι οὐδόλως τότε θὰ εὐαρεστηθῆτε
μές στῆς κοιλιᾶς του τὴ χαρά.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-