Στιχουργικὸν τετράλημμα

Στίχος ὧδε κεῖται.
Στίχος πέραν κεῖται.
Στίχος κεῖται
πέραν καὶ ὧδε.
Στίχος κεῖται
οὔτ’ ὦδε
οὔτε πέραν.

Οὗτος ὁ στίχος ἦχος
ἐν χώρῳ ἀκούεται
ἕως σιγήσεως
καὶ ἐννοήσεως·
οὐ κεῖται.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
07/02/2021· α΄ ἐπεξεργασία: 24/04/2021· β΄: 18/03/2022· γ΄: 28/07/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-