Στιχουργικὸ τετράλημμα

Αὐτὸς ὁ στίχος κεῖται ἐδῶ.
Αὐτὸς ὁ στίχος κεῖται ἐκεῖ.
Αὐτὸς ὁ στίχος κεῖται ἐδῶ κ’ ἐκεῖ.
Αὐτὸς ὁ στίχος κεῖται
εἰς τόπον ἄλλον πλέον:
οὔτε ἐδῶ, ἀλλὰ οὔτε ἐκεῖ.

Αὐτὸς ὁ στίχος εἶναι ὡσὰν τὸν ἦχον:
κίνειται ἐντὸς τοῦ χῶρου,
ἕως ὅτου σβήσῃ·
δὲν κεῖται.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
07/02/2021· ἐπεξεργασία: 24/04/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-