Στιχουργικὸ τετράλημμα

Αὐτὸς ὁ στίχος κεῖται ἐδῶ.
Αὐτὸς ὁ στίχος κεῖται ἐκεῖ.
Αὐτὸς ὁ στίχος κεῖται ἐδῶ κ’ ἐκεῖ.
Αὐτὸς ὁ στίχος κεῖται
σὲ τόπον ἄλλον πλέον:
οὔτε ἐδῶ, ἀλλὰ οὔτε ἐκεῖ.

Αὐτὸς ὁ στίχος εἶναι σὰν τὸν ἦχο:
κίνειται μές στὸν χῶρο,
ὡσότου σβήσῃ·
δὲν κεῖται.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-