Συνδυαστικὴ ἐργασία

Ὁ «μπαλωματής» «μπάλωσε» σωστά τό «παντελόνι» καὶ χάρηκε ἡ ψυχή του. Ὁ «παπουτσής» ἔφτειαξε τὸν «πάτο» κ’ εὐχαριστήθηκε μὲ τὸν κόπο του. Ὅμως, πόσο δευτερεύοντα εἶν’ ὅλα τους, ὅταν φτάνουμε στὸ τελικό τὸ ζήτημα: Τὸ παντελόνι νὰ πέφτῃ σωστά πάνω στὸ παπούτσι, σὰν ἀνοίγῃ τὸ βῆμα του ὁ πελάτης…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-