Συνδυαστικὴ ἐργασία

Ὁ «μπαλωματής» «μπάλωσε» σωστά τό «παντελόνι» καὶ χάρηκε ἡ ψυχή του. Ὁ «παπουτσής» ἔφτειαξε τὸν «πάτο» κ’ εὐχαριστήθηκε μὲ τὸν κόπο του. Ὅμως, πόσο δευτερεύοντα εἶν’ ὅλα τους, ὅταν φτάνουμε στὸ τελικό τὸ ζήτημα: Τὸ παντελόνι νὰ πέφτῃ σωστά πάνω στὸ παπούτσι, σὰν ἀνοίγῃ τὸ βῆμα του ὁ πελάτης…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-