Σύγχρονες δημοκρατίες:

Καράβια στοιχειωμένα

μὲ τὸ μισὸ τὸ πλήρωμα

στὰ δεξιά τὰ κάγκελλα

τ’ ἄλλο μισὸ στ’ ἀριστερά

—ὅλοι νὰ συνωστίζωνται ἄγρια –

κορμιὰ μές στὸ νερὸ νὰ πέφτουν—,

κάποιους στὸ κέντρο μούτσους

νὰ τρίβουν τὸ κατάστρωμα

καὶ μιὰν ἀφόρητη ἀπουσία

στοῦ τιμονιοῦ τὴ θέση…

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-