Σὰν τὰ ὥριμα τὰ φροῦτα...

[Στιχηρὴ ἀπόδοση ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1891, X, Part II: The Sutta-Nipâta, translated from Pâli by V. Fausböll, Part I, σελ. 106, 3.]

Σὰν τὰ ὥριμα τὰ φροῦτα

πουν’ ἕτοιμα νὰ πέσουν,

ὅμοια κι ὅσοι θνητοὶ γεννήθηκαν,

εἶναι κάθε στιγμὴ σὲ κίνδυνο

τὸ θάνατο νὰ βροῦνε.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-