Σὲ στάση προσοχῆς

Προχώρησαν γνωρίζοντας τὸ θάνατο. Ὁ ἐχθρὸς ζητοῦσε κυριαρχία δυναστικὴ σ’ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Νίκησαν, προτοῦ πέσουν. Στέκομαι προσοχὴ στὴ μνήμη τους μὲ διάθεση πανηγυρική. Ὅπως μαθαίνουμε νὰ κρίνουμε εἰλικρινῶς, ἂς μάθουμε καὶ νὰ γιορτάζουμε σεβαστικά κι ἀθῷα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σ’ ὅποιον δικὸ καὶ σ’ ὅποιον ξένο μνημονεύει τιμητικά τὸ ἐπίτευγμα. Χρόνια πολλά στὸ σημερινὸ συμπατριώτη ποὺ θὰ δείξῃ τὴν ἴδια δύναμη κι ἀξιοπρέπεια. Τὸ μόνο συνοδοιπόρο μές ἀπ’ τὶς Συμπληγάδες τῶν Καιρῶν. Μακάρι, ὁ ἀγῶνας, ὡσότου γεράσουμε καὶ πεθάνουμε, νἆν’ ἀναίμακτος. Μακάρι νἄχουμε τὴ σοφία τῆς εἰρήνης, ἀλλά, ἂν χρειαστῇ, νὰ μαθητεύσουμε εὐδοκίμως καὶ στὴ σοφία τοῦ πολέμου.

Στὶς κατηγορίες: Κριτική
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-