Σὲ στάση προσοχῆς

Προχώρησαν γνωρίζοντας τὴν πιθανότητα θανάτου. Ἡ συμμαχία τοῦ ἐχθροῦ ζητοῦσε κυριαρχία δυναστικὴ σ’ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη. Νίκησαν, προτοῦ πέσουν. Στέκομαι προσοχὴ στὴ μνήμη τους μὲ διάθεση πανηγυρική. Ὅπως μαθαίνουμε νὰ κρίνουμε εἰλικρινῶς, ἂς μάθουμε καὶ νὰ γιορτάζουμε σεβαστικά. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σ’ ὅποιον δικὸ καὶ σ’ ὅποιον ξένο μνημονεύει τιμητικὰ τὸ ἐπίτευγμα. Χρόνια πολλά στὸ σημερινὸ συμπατριώτη ποὺ θὰ δείξῃ τὴν ἴδια δύναμη κι ἀξιοπρέπεια, τὸν ὄντως συνοδοιπόρο μές ἀπ’ τὶς Συμπληγάδες τῶν Καιρῶν. Μακάρι, ὁ ἀγῶνας, ὡσότου γεράσουμε καὶ πεθάνουμε, νἆν’ ἀναίμακτος. Μακάρι νἄχουμε τὴ σοφία τῆς εἰρήνης, ἀλλά — ἂν χρειαστῇ — νὰ μαθητεύσουμε εὐδοκίμως καὶ στὸ πολυμήχανον τοῦ πολέμου.

Στὶς κατηγορίες: Κριτική

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
28/10/2016· 2η ἐπεξεργασία: 28/10/2020.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-