Τέρπανδρος, «Σπονδές στὶς Μοῦσες...»

[Κείμενο ἀπό: Greek lyric, Anacreon, Anacreontea, Early choral lyric, edited and translated by David A. Cambell, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, Enlgand, 1988, σελ. 316, 4, ἀπόσπ. τοῦ Τερπάνδρου.]

Σπένδωμεν ταῖς Μνάμας

Σπονδές στῆς Μνήμης

παισὶν Μούσαις

τὰ παιδιά, τὶς Μοῦσες,

καὶ τῷ Μουσάρχῳ[1]

καὶ στὸν Μουσῶν τὸν ἄρχοντα,

Λατοῦς υἱεῖ.

τῆς Λητοῦς τὸ γιό.


[1] Ἢ, ὅπως ἀλλιῶς, ἀναφέρεται: μουσηγέτῃ – τῷ Ἀπόλλωνι. 

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-