Τί μοῦ διδάσκεις;..

[Κείμενο ἀπό: Greek lyric, edited and translated by David A. Cambell, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambdrige, Massachusetts-London, England, 1988, II: Anacreon, Anacreontea, Early choral lyric, σελ. 227-8.]

Τί με τοὺς νόμους διδάσκεις

Τί μοῦ διδάσκεις τοὺς νόμους

καὶ ῥητόρων ἀνάγκας;

καὶ τοὺς κανόνες τῶν ρητόρων;

Τί δέ μοι λόγων τοσούτων

Ἐμέν’ αὐτά τὰ λόγια

τῶν μηδὲν ὠφελούντων;

τί νὰ μοῦ κάνουνε;

Μᾶλλον δίδασκε πίνειν

Καλύτερα δίδαξέ μου πῶς νὰ πίνω

ἀπαλὸν πῶμα Λυαίου,

τ’ ἀπαλὸ ποτὸ τοῦ Διόνυσου,

<π’ ἀπὸ κάθε πίκρα μὲ λυτρώνει –> [ἀπόδοση τοῦ ὀνόματος Λυαῖος]

μᾶλλον δίδασκε παίζειν

καλύτερα δίδαξέ μου πῶς νὰ παίζω

μετὰ χρυσῆς Ἀφροδίτης.

μὲ τὴ χρυσὴ τὴν Ἀφροδίτη.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-