Τί ἄλλο νὰ κάνουμε;..

Ὅλα τὰ προσπαθήσαμε –
ὅ,τι ἔλεγε τὸ κήρυγμα ποὺ μάθαμε
τὸ ἐφαρμόσαμε δεόντως.

Κι ὅμως, παρὰ τὶς ὁδηγίες,
δὲν ἦρθε ἡ οὐτοπία μιᾶς νέας κοινωνίας.
Τί ἄλλο νὰ κάνουμε ἐπιτέλους;

Ἐξαντλήσαμε ὅλα τὰ γνωστά·
τόσες ἑκατονταετίες «πείρας» ἐπαναστατικῆς,
ἀλλὰ ξανά στὸν ἴδιο παρονομαστή.

Δηλαδή, μᾶς λέει ἡ Πραγματικότητα
ν’ ἀλλάξουμε, ν’ ἀφήσουμε ὅσα δέν προχώρησαν;
Σὰν πολὺ αὐθάδης δὲν κατάντησε…  

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-