Ταφὴ ὑπερποντία

[Ἀναμνηστικὸν ἐπὶ πορείας ὁλοκληρώσει.]

Ἄεισε πνεῦμα,
σάρκα καὶ νόα,
ἔστειλε νῆα,
σήματος τόπον,
σώματος χῶρον,
κῦμα σχισθῆναι,
πῦρ κομισθῆναι,
ἄπειρον θέαν
Κόσμου τηρῆσαι·
πλέον προσμένει
κλῆσιν αἰώνων.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
23/02/2022· β΄ ἐπεξεργασία: 17/05/2023.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-