Τείχη διπλᾶ

Ὀθρώνω κάθε μέρα διπλᾶ τὰ τείχη: ἕνα νὰ μὲ φυλάῃ ἀπ’ τὸν ἐχθρὸ τὸν ἐξωτερικὸ κι ἀναμενόμενο· δεύτερο γιὰ τὸν ἐχθρὸ τὸν ἐσωτερικὸ κι ἀπρόβλεπτο. Στὰ δυό, λοιπόν, οἱ λεγεῶνες τῆς διανοίας μοιρασμένες: Οἱ μισοὶ λεγεωνάριοι πλάτη μὲ πλάτη στοὺς ἄλλους μισούς· οἱ μὲν γυρισμένοι στὶς ἐνισχύσεις ποὺ θἄρθουνε ἀπὸ μακριά νὰ σπάσουν τὸν κλοιό· οἱ δὲ μὲ βλέμμα ἄγρυπνο ψηλὰ στὴν ἀκρόπολη τοῦ νοῦ· τὴν ἔχουν κυκλώσει κ’ ἐποπτεύουν κινήσεις, συγκινήσεις καὶ σκέψεις μυστικές. Ἀναρωτιέμαι πάνω στὸ χάρτη τῶν ἐπιχειρήσεων πόσο ἀλήθεια θ’ ἀντέξουν ὅλοι τους, γιὰ νὰ μήν ἑνωθοῦν τὰ ἔξω χυδαῖα μὲ τὰ μέσα φοβερά…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
10/10/2019· 2η ἐπεξεργασία: 21/11/2019· 3η ἐπεξεργασία: 01/10/2020.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-