Τείχη διπλᾶ

Στήνω κάθε μέρα διπλᾶ τὰ τείχη: ἕνα νὰ μὲ φυλάῃ ἀπ’ τὸν ἐχθρὸ τὸν ἀναμενόμενο κ’ ἕν’ ἄλλο δεύτερο γιὰ τὸν ἐχθρὸ τὸν ἐσωτερικό. Στὰ δυό οἱ λεγεῶνες μοιρασμένες κ’ οἱ μισοὶ λεγεωνάριοι πλάτη-πλάτη μὲ τοὺς ἄλλους μισούς· οἱ πρῶτοι στραμμένοι πρὸς τὶς ἐνισχύσεις ποὺ θἄρθουνε ἀπὸ μακριὰ νὰ σπάσουν τὸν κλοιό· οἱ δεύτεροι μὲ βλέμμα ἄγρυπνο πάνω στὴν ἀκρόπολη· τὴν ἔχουν κυκλωμένη· τὴν κρατᾶνε ἀκόμα ἀκίνδυνη στὸ κέντρο -μὰ πόσο ἀλήθεια θ’ ἀντέξουν ὅλοι τους, γιὰ νὰ μήν ἑνωθῇ τὸ ἔξω μὲ τὸ μέσα;..

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
10/10/2019· 2η ἐπεξεργασία: 21/11/2019
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-