Τολμηρὸς μιμητής

[Ἀντιβολὴ μέ: Anthologia greaca, Griechisch-Deutsch ed. Hermann Beckby, Enrst Heimeran Verlag, München, χ.χ, IV, σελ. 258, 1.]

«Ζωοτύπος» τόλμησεν, μὴ θέμις, εἰκόνι γράψαι

Τόλμησε «ζωγράφος» τἄπρεπα μεἰκόνα νὰ ἐκφράσῃ

Εὐεπίη δ’ ἐτέλεσσε φύσιν ψευδήμονα κόσμου –

Μ’ ἔπη ὡραῖα ἐκτέλεσε φύση ψευδῆ τοῦ Κόσμου –

ἐγγὺς ἀληθείης γε· γραφὴ δ’ ἐψεύσατο πάντα…

κοντά ὁμως στὴν ἀλήθεια· μὰ τὰ πάντα ἦταν μιὰ πλαστογραφία…

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-