Τραγικὴ εἰρωνεία

Μίκρος, μικρότατος παλμὸς

μπρὸς στοῦ ὅλου τ’ ἀχανές –

μεγάλη, μέγιστη ἀνάσα

στὸ κράτος τοῦ ἐλαχίστου.

Ἀναμετάξυ ἡ Ὕπαρξη

νὰ ἵσταται ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς·

ψάχνει νὰ ἐκφραστῇ

κ’ ὕβρις ἐπικρέμαται

σὲ κάθεμιά της σκέψη,

σὰν κείνη γίνῃ λέξη –

θάνατος γνέφῃ εἰρωνικά,

σὰν ἀκουστῇ ἡ κραυγή:

Ὑ π ῆ ρ ξ α!

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-