«Τὴν Ἰστορία τὴ γράφουνε οἱ νικητές...»

Ἔτσι λέν καὶ κλαῖν γιὰ τὰ κακά τοῦ Κόσμου…

«Τὴν παραχαράσσουνε οἱ νικητές… τὴν Ἱστορία»

Νά τί καταλαβαίνουνε καὶ λένε μεταξύ τους…

Ποῦ νὰ σκεφτοῦν;: Τὴ γράφουνε οἱ νικητές,

γιατι αὐτοὶ μονάχοι… ἀπομείνανε στὴ Γῆ!

Ὁ νικημένος, ὁ νεκρός κάτω ἀπ’ τὸ χῶμα,..

ὅποιος δέν κατάφερε νάναι κεῖνος νικητής

(ἂν καὶ πολύ θὰ τόθελε κι αὐτός),

οὔτε ν’ ἀναπνεύσῃ δὲν μπορεῖ..-

Ἱστορία θέλετε νὰ γράψῃ;!

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-