Τὸ δόρυ τῆς Ἀγάπης

A

Ἐμεῖς.

Ἐσὺ κ’ ἐγώ.

Μέσα στὸν Κόσμο.

Ἀναπάντεχα κι ἀδόκητα.

Ἡ ζωή μου…  *  Ἡ μνήμη σου…

Ἀρχίζει μ’ ἀνάσα. * Τελειώνει μ’ ἀνάσα

Χαρές δίνουνε τόνο. * Λύπες δίνουνε χρῶμα.

Πληγές με δουλώνουν. ** Στιγμὲς μᾶς συνέχουν.

Στιγμές με κατέχουν.  ****** Πληγές μᾶς ἑνώνουν.

Πληγές μᾶς ἑνώνουν.  ******  Στιγμές σε κατέχουν.

Στιγμές μᾶς συνέχουν. ** Πληγές σὲ δουλώνουν.

Λύπες δίνουνε χρῶμα. * Χαρές δίνουνε τόνο.

Τελειώνει μ’ ἀνάσα. * Ἀρχίζει μ’ ἀνάσα.

Ἡ μνήμη μου…  *  Ἡ ζωή σου…

στέκουν ἀθάνατες

τὸ μέλλον ἐμβολίζοντας

μὲ τὴ λόγχη τοῦ παρελθόντος.

Ἐγώ.

Ἐσύ.

Ἐγώ.

Ἐσύ.

Ἐγώ.

Ἐσύ.

Ἐγώ.

Ἐσύ.

Ἐγώ.

Ἐσύ.

Ἡ Ἀγάπη.

Ἐμεῖς.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-