Τὸ δύσκολο ἐμπόρευμα

Ὅπως ἡ πορνογραφία ξεπουλάει στὰ περίπτερα, ἴδια ἐξαντλοῦνται τὰ προχειρογραφήματα ποὺ βεβαιώνουν τὴν ἄγνοια ὡς γνώση· αὐτὸ ὅμως δέν καθιστᾷ τὸν ἔμπορο καλό, γιατὶ τὸ ἐμπόρευμά του οὐσίᾳ δέν χρειάζεται τὸν ἴδιον: ἀπὸ μόνο του κινεῖται… Ἐξ ἴσου δέν εἶναι τῷ ὄντι διδάσκαλος ὅποιος ἐπιλέγει τὴν πεπατημένη τῶν ἄνωθεν ὑποδείξεων κατὰ τὸ μάθημά του. Ὅμως, ὁ σύγχρονος ἐκπαιδευτικὸς εἶναι ὑπ-άλληλος· ὅταν τὸ λησμονῇ ἐτοῦτο, κάπως γίνεται λειτουργός (δέν θὰ λάβῃ κιόλας δόξα αὐτὸς ποὺ καταφέρνει μιὰν ἰσορροπία στὴν τάξη λέγων στὸν μαθητὴ ὅσα ἐκεῖνος θέλει ν’ ἀκούσῃ κ’ εἶναι προκαταβολικῶς ἕτοιμος νὰ τὰ χειροκροτήσῃ).

Στὶς κατηγορίες: Κριτική
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-