Τὸ μῖσος

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada,[1] a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. I: The twin-verses, σελ. 5, στρ. 5.]

Τὸ μῖσος δέν παύει μὲ μῖσος,

ποτέ καὶ πουθενά. Τὸ μῖσος

παύει μ’ ἀγάπη· κ’ εἶν’ αὐτὸ

νόμος παληός -πανάρχαιος.


[1] Dhamma (σανσκριτικά: dharma) =  αἰώνια ἀλήθεια, διδασκαλία· pada = πόδας, μονοπάτι.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-