Τὸ πέρας Ἡμέρας

Ἥλιον-κάραν χρυσέαν καὶ τ’ ἄκρα τοῦ ὁρίζοντος φέρει
τοῦ σωματός του πλησίον· κοιλάδες καὶ φάραγγες, ὄρη,
ἄνεμοι ψύχους καὶ λίμναι, ἀνθρώπων ἑστίαι καὶ τόποι
κάτωθι μετὰ σινδόνης σκεπάζονται ἀστέρων καὶ σκότους·
ὄνειρον Κόσμου τὸ βρέφος παντὸς ἐνορᾶται ἐν γαλήνῃ.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
06/06/2017· 2η ἐπεξεργασία: 23/07/2019· 3η ἐπεξεργασία: 12/01/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-