Τὸ πρῶτο τὸ βαρέλι

Ἀφιερωμένο στοὺς ἐθισμένους

καὶ γιὰ τὴν Τέχνη παθιασμένους!

Εἰς τὸν Διόνυσον παραπονιούνταν

μιὰ μέρα ὁ νέος ποιητὴς Εὐπότης:

«Τώρα δυὸ χρόνια πέρασαν ποὺ γράφω

κ’ ἕναν ἐμετόν ἐκτόξευσα μονάχα –

τὸ μόνον ἄρτιόν μου ἔργον εἶναι.

Ἀλίμονον, εἶναι βαθύ, τὸ βλέπω,

πολύ βαθύ, τῆς Ποίησης τὸ κελάρι·

τὸ πρῶτο τὸ βαρέλι ποὺ ἔχω ἐμπρός μου

ποτέ δὲ θὰ τὸ καταφέρω ὁ δυστυχής…»

Εἶπ’ ὁ Διόνυσος: «Αὐτά τὰ λόγια

ἀνάρμοστα καὶ βλασφημίες εἶναι!

Κι ἂν εἶσαι στὸ πρῶτο τὸ βαρέλι, πρέπει

νάσαι ὑπερήφανος κ’ εὐτυχισμένος!

Ὅ,τι κατάφερες νὰ πιῇς, δὲν εἶν’ καὶ λίγο…

Τόσο ποὺ σούρωσες… μεγάλη δόξα!

Κι αὐτό ἀκομα, τὸ πρῶτο τὸ βαρέλι,

πολύ ἀπὸ τὸν κοινὸ τὸν κόσμο ἀπέχει…

Εἰς τὸ βαρέλι γιὰ νὰ βουτήξῃς τοῦτο,

πρέπει μὲ τὸ δικαίωμά σου νάσαι

πιοτὴς ἐκ τῶν οἰνοπνευμάτων τὴν πόλιν.

Καὶ δύσκολο τὴν πόλιν ἐκείνην εἶναι

καὶ σπάνιο νὰ σὲ πολιτογραφήσουν.

Στὴν ἀγορά της, βρίσκεις σκνίπες

ποὺ κάπελας δὲ γελάει κανείς!

Αὐτὸ ποὺ  ρ ο ύ φ η ξ ε ς,  λίγο δέν εἶναι·

τόσα τσαμπιὰ ποὺ πάτησες, μεγάλη δόξα!

Συνέχισε —μπορεῖς!—

καὶ κάποτε ἴσως

νὰ γίνῃς ποιητής

τῆς μιᾶς  κ ο υ τ σ ῆ ς  ἀράδας…»

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-