Τὸ σφάλμα

Τὸ σφάλμα αὔξει ὡσὰν ἀπόστημα
εἰς φαύλων τὰς καρδίας· 
τὸ σφάλμα ῥέει ὡσὰν ὑδράργυρος
εἰς ἀγαθῶν τὰς σκέψεις·
τὸ σφάλμα ὑψοῦται ὡσὰν ἰκρίωμα
εἰς τῶν σοφῶν τὰς πράξεις,
καὶ κτίσται κεῖνοι ἐντὸς τοῦ βίου των
τ’ ὀρθὸν οἰκοδομοῦσιν.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
22/8/2016· 2η ἐπεξεργασία: 08/01/2022.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-