Τὸ σφάλμα...

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Greatness, σελ. 344, 1220.]

Τὸ σφάλμα, ὅταν μπαίνῃ στὶς καρδιὲς τῶν φαύλων,

σὰ βερνίκι ἐπικάθεται σ’ ἐκεῖνες·

τὸ σφάλμα, στὶς καρδιὲς τῶν ἀγαθῶν, ἐφόσον μπῇ,

τρέχει καὶ φεύγει σὰν ὑδράργυρος.   

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-