Τὸ ἐκκρεμές

Πλοῖον εἰς κῦμα ἐν ἀνέμοις ἡ πόλις κατὰ τὸν Ἀλκαῖον,
ἀλλ’ ἀληθῶς ἐκκρεμές χρόνον τοῦ τόπου μετροῦν.

Ἄν τις τὸ σύρῃ εἰς τὸ τέρμα εὐωνύμων, ἀμέσως καὶ σφόδρα
θὰ εὕρῃ ὑψηλῶς τὴν πλευράν τοῦ ἄκρου κατέναντι αὐτό.

Τῷ ὄντι ὁ ἀρχαῖος παλίνδρομον κίνησιν εἶδε βαθέως
κάτω εἰς τὸν πόντον παντός ν’ ἄρχῃ τὸν βίον λαῶν.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-