Τὸ ἰσότοπο

Ἀνακάλυψαν τὸ σπάνιο ἰσότοπο τοῦ πολύτιμου μετάλλου στὰ σπλάχνα τοῦ βουνοῦ -τοὺς θάμπωσε ἀπὸ ἡπείρους μακριὰ ἡ λάμψη του. Τὸ ἐπισκέφθηκαν μὲ μηχανές, ἐξάρτυση βαρειὰ καὶ χαρούμενα πρόσωπα. Πλησίασαν στὸ σημεῖο δῶρα φέροντες… Κι ἄρχισαν: Τρυποῦσαν… καὶ τρυποῦσαν — ὅλο βαθύτερα — κ’ ἡ γῆς μάτωνε τραγουδῶντας ποὺ θὰ φανερώσῃ τά κοιμισμένα της πνεύματα. Τὸ ἐξώρυξαν. (Ὄχι ὅλο..- καὶ πῶς;!. Ἀφοῦ χυνόταν αὐτὸ στὰ ἔγκατα σὰν ὑδράργυρος ζωντανός, ἀγκαλιάζοντας τὸ κέντρο τοῦ πλανήτη. Πῶς, λοιπόν, ἐκεῖνοι, τῆς «ἐπιφάνειας», νὰ φτάσουν στὰ ἔγκατα, στὸν πυρῆνα;..)

Σὰν τόπιασαν στὰ χέρια τους, τὸ κοστολόγησαν καὶ τ’ ἀγόρασαν. Νόμισαν ὅτι ἔτσι τόχανε πιὰ ὁλόδικό τους. Μὰ τὸ σπάνιο ἰσότοπο — τ’ ἀγορασμένο του κομμάτι (ἕνα πολλοστημόριο τοῦ πανάρχαιου κοιτάσματος) –, ἐνῷ κοσμοῦσε τό «διάκοσμο», μέρα τὴ μέρα, ὅπως φώτιζε μὲ τὴ λάμψη του τὶς καρδιὲς ἀγοραστῶν καὶ πωλητῶν, βάραινε τὸ λογισμό τους: Τόβριζαν, τὸ κακολογοῦσαν -ν’ ἀντέξουν τὶς ἀχτίδες ἦταν πόνος ὀξύς. Ἀποκεῖ ποὺ τόχαν σὲ περίοπτο σημεῖο, τόκρυψαν σφαλίζοντάς το σ’ ἄδυτο διπλαμπαρωμένο. Μ’ ἀκόμα καὶ μέσα σ’ ἐκεῖνο τὸ καταγώγι συνέχιζε αὐτὸ νὰ λάμπῇ. Ὅσο περσότερο τὸ θάβανε, τόσο ἐντονώτερα φωτοβολοῦσε σκορπῶντας ἀδέκαστη τὴ ζωή του. Ποῦ νὰ καταλάβουνε οἱ ἄμυαλοι πὼς τόφερναν ἔτσι κοντύτερα στὴν πηγή;.. Ἐκεῖνο θερμαινόταν ἀπὸ ἀγαλλίαση.

Μιὰ μέρα, ὅμως, δυὸ χέρια φτάσανε καὶ κρυφάρπαξαν τὸ ἰσότοπο· τὸ κοίταξαν μὲ μεγάλη προσοχὴ καὶ τὸ ξανάφεραν στὸν πάνω κόσμο. Ὅπως τὸ σφιχτοκράδαιναν, ἔνοιωσαν στὶς φλέβες τους τὸ αἷμα νὰ γίνετ’ ἕνα μὲ τὴ φύση τοῦ μετάλλου.

Ἐκεῖνα τὰ χέρια οὔτ’ ἔβρισαν ποτέ, μήτε κόρωσαν ἀπὸ κακία -ἀκόμα κι ὅταν βρέθηκαν, μὲ τὴ σειρά τους, μές σὲ μπουντρούμι κλειδωμένα… Στὴ μοναξιά τους δημιουργοῦσαν ὅλο καὶ λαμπρότερα..- στὴν ἀπομόνωση, τ’ ἀγκάλιαζε στοργικώτερα ὁ πυρήνας τῆς Ὕπαρξης καὶ μακάριζαν τὸ λειψὸ ἐκεῖνο κομμάτι τοῦ ἰσότοπου ποὺ τοὺς χάρισε αὐτάρκεια κι αὐτεξούσιο στὸ δεσμωτήριο, στὰ πλέον δύσκολα κι «ἀπάνθρωπα» τῶν ἀνθρωπίνων.

Στὶς κατηγορίες: Πεζά

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
06/03/2015· 2η ἐπεξεργασία: 06/02/2019
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-