Φλογόπολις

Ὦ Πομπηία,
ὦ καιομένη,
τοῦ Βεζουβίου
ἔγινες νύμφη·
φορεῖς ἐσθῆτα
σποδόχρωμον.

Ὦ φλογῳδία,
ὦ θρηνουμένη
καὶ τοῦ οὐρανίου
πυρὸς σὺ κόρη,
φορεῖς ζωστῆρα
φαιόχρωμον.

Ὦ τραγῳδία,
ὦ φλεγομένη,
παντὸς τοῦ βίου
ἀθλία ἀλήτη,
φορεῖς χιτῶνα
νεκρόχρωμον.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-