Φλόγες...

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada, a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. IV: Punishment, σελ. 37, στρ. 136.]

Ὁ ἠλίθιος δέ γνωρίζει πότε κάνει τὴν κακιά τὴν πράξη·

καίγεται ὅμως ὁ πονηρὸς ἀπ’ τὶς ἀσχήμιες του,

σὰ νάζωναν τὴν ψυχή του, ἄγριες φλόγες.  

  

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-