Λογικὸς φορμαλισμὸς γιὰ τὰ διακοσάχρονα τοῦ '21

ἔθνος ⊃ λαός
ἔθνος ⊃ τόπος
ἔθνος = τόπος ⋃ (λαός × σοφία) ⋃ γλῶσσα
ἔθνος ≠ natio
natio ≈ σύγχρονο δυτικὸ κράτος
κράτος = χῶρος ⋃ (συμφέροντα × δάνεια) ⋃ δύναμη
δάνεια = δάνεια ἀπὸ τὸ ἔθνος ⋃ δάνεια ἐξωτερικά
—————————————————————————————————-
∴ ἔθνος ⊄ κράτος ∧ κράτος ⊄ ἔθνος ∧ ἐθνικὸ κράτος ⊂ ἔθνος

⊂ : γνήσιο ὑποσύνολο τοῦ· ⊃ : γνήσιο ὑπερσύνολο τοῦ· × : καρτεσσιανὸ γινόμενο δύο συνόλων (λ.χ. τὸ καρτεσσιανὸ γινόμενο δύο εὐθειῶν εἶναι ἕνα ἐπίπεδο)· ≈ : παρόμοιο· ≠ : ἄνισο· ⊄ : μή ὑποσύνολο τοῦ· ∧ : λογικὴ σύζευξη· ∴ : συνεπῶς.

Σημείωση: Νὰ διαβαστῇ ὁ συλλογισμὸς ὡς νύξη, ὄχι ὡς ἀπόδειξη· ἐφόσον κάποιοι διατυπώνουν «θεωρήματα»…

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-