ΦΠΑ κάλπης

Στίς «δημοκρατίες δυτικοῦ τύπου», ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ ὥς τὴν Εὐρώπη, κάθε ψηφοφόρος καθίσταται, ἑκών-ἄκων, ἐπιτηδευματίας τὴ στιγμὴ τῆς ψηφοφορίας. Καὶ θάπρεπε, ἴσως, γιὰ λόγους καθαρά παιδαγωγικοὺς τῶν πολιτικῶν, ὡς ἀποδεκτῶν τῆς «ὑπηρεσίας», νὰ καθοριστῇ φόρος προστιθέμενης ἀξίας μ’ ὑψηλό συντελεστή…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-