Φρεναπάτες

Χά!.. Ἡ ἀλήθεια μέγιστη δύναμη… Ποὺ θέτει τὸν Κόσμο σὲ κίνηση κ’ ἡ κρίση ἡ εἰλικρινὴς θὰ τήνε φέρῃ στὴν ἐπιφάνεια… Φρεναπάτες! Ἀβγὸ φιδιοῦ, ἡ Οἰκουμένη κι ὁλάκερη ἡ ‘Υδρόγειος πάνω στὴ διπλωμένη ὀχία τοῦ  φ θ ό ν ο υ!

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-