Φρεναπάτες

Χά!.. Ἡ ἀλήθεια μέγιστη δύναμη… Ποὺ θέτει τὸν Κόσμο σὲ κίνηση κ’ ἡ κρίση ἡ εἰλικρινὴς θὰ τήνε φέρῃ στὴν ἐπιφάνεια… Φρεναπάτες! Ἀβγὸ φιδιοῦ, ἡ Οἰκουμένη κι ὁλάκερη ἡ ‘Υδρόγειος πάνω στὴ διπλωμένη ὀχία τοῦ  φ θ ό ν ο υ!

Ἐν κατηγορίαις: Κριτική Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-