Φυσιογνωμισμός

— Ἕνα,.. δύο,.. τρία,.. τέσσερα…

— Τί μετρᾶς μὲ τόσην ἀφοσίωση;

— Τὴν παράθεση ὅμοιων μορφασμῶν

στὴ συντριπτική φωτογραφία

τῆς ἀπνευμάτιστης παρουσίας.

— Χρειάζεσαι καὶ μέτρημα;..

Ἀκόμα δέν κατάλαβες πὼς

δὲν ἔχει χαρακτῆρα τὸ κενό;..

Ὅτι ὅλα εἶναι ὅμοια σ’ αὐτό

ὅπως τὰ ἕλκει μέσα του;

Πὼς ὁ ἑαυτός σου ὀφείλει

ἀπὸ τὴ δίνη νὰ διαφύγῃ;..

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-