Φωτοειδῆ

Φῶς τὰς ὁδοὺς καὶ τὰς πόλεις λαμπρύνον εἰς νύκτας χειμῶνος.
Φῶς τεχνητὸν καὶ σβεννύν. Καύσεων φῶς -μηχανῶν.

Φῶς τὴν σκοτίαν ψυχῶν λῃστρικῶν ὁδηγοῦν κ’ ἐρεθίζον.
Φῶς τὰ ζοφώδη καλοῦν. Φῶς τοῦ Φωτὸς φθονερόν.

Μόνον ἓν ὄνομα μένει τὰ δύο συνδέον ἐν ἤχῳ.
Φῶς τὴν καρδίαν τυφλοῦν. Φῶς τοῦ Φωτὸς ἐχθρικόν.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-