Φύλαξ ἄγγελος

Ὡς φύλαξ ἄγγελος ἐκεῖ, κρυφά διὰ τὸν καθένα,
στριφογυρίζει ἀδιάλειπτα σημαδεμένο ζάρι,
διὰ νὰ ἔχῃ ἐκεῖνος ἄνεσιν, νὰ νοιώθῃ ἐλευθερίαν.
Ἀλλ’ ἂν κυττάξῃς τοὺς πολλούς, ἡ μοῖρα των στενεύει:
γίνεται ἀβάστακτος αὐτὴ αἰτιακὴ πορεία.

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
01/07/2016· 2η ἐπεξεργασία: 28/11/2020· 3η ἐπεξεργασία: 13/05/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-