Χέρσο χέρι

Αἰνοπάθην πάτριδ’ ἐπόψομαι…

Θὰ ἐπιβλέψω τὴν πατρίδα μὲ τὰ πάθη της τὰ τρομερά…

Σαπφὼ ἢ Ἀλκαῖος

Παιδὶ τῆς πέτρας,

τῆς γκρίζας θάλασσας·

ἀρχαία γῆ τρισένδοξη·

κατάντησες, κακόμοιρη,

ἀπ’ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς

χέρσο χέρι  ἀ ρ ε τ ῆ ς.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-