Χέρσο χέρι

Αἰνοπάθην πάτριδ’ ἐπόψομαι…

Θὰ ἐπιβλέψω τὴν πατρίδα μὲ τὰ πάθη της τὰ τρομερά…

Σαπφὼ ἢ Ἀλκαῖος

Παιδὶ τῆς πέτρας,

τῆς γκρίζας θάλασσας·

ἀρχαία γῆ τρισένδοξη·

κατάντησες, κακόμοιρη,

ἀπ’ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς

χέρσο χέρι  ἀ ρ ε τ ῆ ς.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-