Χαμένη μές στὸ Χῶρο

Ἔχασε τὸν ὅποιον της βηματισμὸ στὴ Δύση·

σταμάτησε νὰ ψάχνῃ τὰ ἴχνη στὴν Ἀνατολή·

ὑπνωτισμένα τὰ μάτια της κοιτάζουν βορειοδυτικά

μὲ τὴν καρδιά, νὰ δείχνῃ πάντα νοτιοανατολικά.

[Διασκευὴ Ζὲν βουδιστικοῦ κόαν: Opening a mountain, Kōan of the Zen masters, trans. Steven Jeine, Oxford University Press, Oxford, 2002, σελ. 52.]

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-