Χειμώνας

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Late winter, σελ. 147, 317.]

Τὸ φεγγαράκι μοιάζει

μὲ πρόσωπο γυναίκας τρομαγμένης·

ὁ ἥλιος θαμπός

νέα σὰ νὰ φέρνῃ

γι’ ἄσχημη χρεωκοπία·

ἡ ἀναμμένη κοπριὰ

γλυκειά σὰν τὸ θυμὸ τῆς νιόνυμφης·

ὁ ἄνεμος ὁ χειμωνιάτικος

σκληρός σὰν ψεύτικη ἀγκαλιά. 

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-