χξϛ΄ χιλιόμετρον ὁδοῦ ἀπωλείας

Πόσαι σταυροπροσκυνήσεις καὶ τῆς ταπεινώσεως λόγοι –
ἅπαντα ἐν θέᾳ κοινῇ, ἵνα πιστεύσῃ ὁ λαός.

Ὅμως ὡσεὶ κεραυνὸς εἰς εὐρεῖαν ὀ ἐχθρὸς τὴν εὐθεῖαν
θέει πρὸ κόμβου χαμοῦ κέντρῳ θανάτου ὁδηγῶν.  

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-