«Χρυσή τομή»

Συντομογραφήστε τὸ  φ ό ν ο

καὶ κρεμάστε κεφαλαῖο Φῖ

σὲ κάθε πλατεία,

σὲ κάθε σχολεῖο,

σ’ ὅ,τι τυπωνέται,

σ’ ὅ,τι διαβάζεται!

Ὀθόνες στήστε ὑπερμεγέθεις

ξεκάθαρα νὰ φαίνεται

μακριά – ἀπ’ τὴ Σελήνη!

Ἕνα Φῖ ἐπιβλητικό

νὰ θυμίζῃ πὼς ἀπ’ τὴν ἐποχὴ

ποὺ ὁ πρῶτος κύλισε τροχός,

ἐντέλει φτάσαμε δῶ, στὸ σήμερα,

ὅπου συντμήσεις δολοφονικές

αἱμάτινα κοσμοῦνε κάθε τοῖχο.

Ἕνα Φῖ —«χρυσή τομή»— κεντήστε

κατακόκκινο σ’ ὅλων μας τὸ στέρνο!

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-