Ψιλοκοσκίνισμα

Δέν ὑφίσταται ζήτημα στὴ βαθύτερη κατανοήση τῶν χρυσῶν ἐπῶν ἀπ’ τοὺς σοφούς· κάθε κόπος τότε ὄφελος. Τὸ πρόβλημα ξεκινάει, ὅταν ἔχῃς νὰ συλλέξῃς ψίγματα σοφίας μές στὴ λασπουριὰ ἀσύνετων λόγων· γιατὶ κι  α ὐ τ ὰ  δέν πρέπει νὰ τὰ χάσῃς…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-