Ψόγος

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada, a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. XVII: Anger, σελ. 58-9, στρ. 227-8.]

Ποτέ δὲ βρέθηκε ἄνθρωπος

—ποτέ δὲ θὰ ὑπάρξῃ—

ποὺ τονε ψέγουν πάντα…

Ὅμως… κακολογοῦν

κ’ ἐκεῖνον ποὺ σιωπᾷ

καὶ τὸν πολυλογᾶ,

μὰ κι ὅποιον λίγα λέει…

Κανείς σ’ αὐτὴ τὴ Γῆ

δὲν ξέφυγε ἀπ’ τὸν ψόγο…  

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-