Ἀεικινητοπολῖτες...

Ἀεικινητοπολῖτες!

Ἡ ζωή μου κύλησε ἁπλᾶ ὥς τώρα, δίχως ἐξάρσεις. Θἄλεγα σχεδόν… βαρετά. Πράγματι (θὰ τὸ ἐξομολογηθῶ), ὅλοι φίλοι καὶ δικοὶ αὐτό ὑποστηρίζουν: «Εἶσαι βαρετός, ρὲ Θρασύβουλε… Βαρετός, παιδάκι μου!» Ναί, νά τί ὅλοι λένε γιὰ μένα..- ἄντρες, γυναῖκες, μικρὰ παιδιά. Ἀφοῦ κ’ ἡ γάτα μου, μὲ τὰ μάτια της τὰ πλάνα, ὅταν μὲ κοιτάζῃ καὶ μοῦ νιαουρίζῃ, νομίζω πὼς μουρμουρίζει τὸ ἴδιο: «Ἀφέντη μου Θρασύβουλε, εἶσαι πολύ βαρετός!»

Ὅπως καταλαβαίνετε, ἔχω κάθε λόγο νἆμαι κάπως διστακτικὸς σὲ μιὰ τέτοια δημόσια συγκέντρωση -φοβισμένος. Ἐξ ἰδιοσυγκρασίας, δέν ἀντέχω τόσους μαζεμένους νὰ μ’ ἀκοῦνε!

Ὅμως, μὲ κινεῖ τώρα κάτι βαθύτερο: μιὰ  σύλληψη. Ἐκείνη μοῦ δίνει δύναμη καὶ θάρρος: νὰ βγῶ μπροστά, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ κοινό καλὸ καὶ τὴν εὐημερία τοῦ τόπου.

Συμπολῖτες μου,

Γνωρίζετε καλά πὼς τὸ μεγαλύτερο σύγχρονο — ἴσως κι ἀρχαιότατο — πρόβλημα τῆς Ἀνθρωπότητας εἶν’ ἐκεῖνο τῆς  ἐνέργειας.  Μάλιστα! Ἂν τὸ λύσουμε, θἄχουμε ἀποτρέψει αὐτόματα πολέμους, λιμοὺς καὶ καταποντισμούς. Ἂν τὸ ἀντιμετωπίσουμε, θἄχουμε φέρει μονομιᾶς τὸν Παράδεισο ἐπὶ Γῆς.

Γι’ αὐτό ἀπευθύνομαι σὲ σᾶς δημόσια: Βρῆκα τὴ λύση ἐξετάζοντας βαθιὰ τὴν ἔννοια καὶ τὴν οὐσιαστικὴ ποιότητα τῆς  βαρεμάρας. Καθὼς ἤδη ἐξήγησα, ἔχω γνώση σημαντικὴ ἐπὶ τοῦ θέματος. Ἐφόσον στὴν κατάσταση, ὅπου ἔχει περιέλθη ὅποιος βαριέται, δέν δαπανᾶται ἐνέργεια, μποροῦμε μὲ τὸ κατάλληλο πρόγραμμα ποὺ ἔχω ἐκπονήσει γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ κράτους, νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε τὴ ληθαργικὴ παρουσία τῆς βαρεμάρας καὶ νὰ κινήσουμε ἔτσι τὴν ἐθνική μας οἰκονομία!

Ἔχω στελεχώσει τὸ κόμμα μου μὲ τοὺς πιό βαρετοὺς ἀνθρώπους στὴν πατρίδα. Ὅταν θὰ βγαίνουν στὶς τηλεοράσεις, θὰ διασφαλίζεται ἡ παθητικὴ κατάσταση τῆς βαρεμάρας στοὺς τηλεθεατές. Μὲ κατάλληλες καλωδιώσεις σὲ σπίτια, καταστήματα, ἐπιχειρήσεις, δημόσιες ὑπηρεσίες — κυρίως ἐκεῖ! — θὰ μεταφέρεται ἡ μή χρησιμοποιούμενη ἐνέργεια στὸν Κεντρικὸ Συλλέκτη Βαρεματικῆς Ἐνέργειας (ΚΣΒΕ) στὴ Βουλὴ τοῦ Ἔθνους· ἐκεῖ, θ’ ἀξιολογῆται ὡς πρὸς τὴν καθαρότητά της, θ’ ἀποθηκεύεται καί, ἐν τέλει, θὰ παρέχεται σὲ κάθε καταναλωτή.

Λαὲ τῆς Ἀεικινητόπολης, γιὰ ὅλ’ αὐτὰ τὰ ὄντως συνταρακτικὰ ζητάω τὴν ψῆφο σου!

Πῆτε μ’ ἕνα μεγάλο χασμουρητό: «Ψῆφο στὸν βαρετὸ Θρασύβουλο Παρακοιμώμενο!»

Διακηρύξτε τὴ μεγάλη κατάφαση στὴν ἐνεργητικὴ βαρεμάρα τῆς ζωῆς!

Εἶν’ ἡ μόνη διέξοδος γιὰ τὰ πάνδεινα ποὺ ζοῦμε.

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
02/09/2015· 2η ἐπεξεργασία: 23/02/2019.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-