Ἀκλόνητος

[Ἐκ τῆς Καταβάσεως.]

Δόξα, διώξεις, τιμαί, προγραφαὶ ἐκ τῶν δειλῶν καὶ κρατούντων,
πλούτη καὶ θάνατος, λόγοι ἀπειλῶν, νουθεσίαι, τοῦ πλήθους
ἐπευφημίαι καὶ σταύρωσον πάντα προσκρούουν εἰς θέσιν
ἀμετακίνητον· οὗτος δικαίου ὁ ἀκλόνητος τρόπος.
Φέγγει ῥητόν: ὁ δὲ δίκαιος ζήσεται ἐκ πίστεως, μόνον.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
21/8/2016· 2η ἐπεξεργασία: 07/01/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-